Här samlar vi alla rapporter och viktiga dokument mm från projektet.

River restoration using excavators

Vattendragsrestaurering med grävmaskin

Underlag för restaureringsåtgärder i Voxnan

Rapport kulturmiljöundersökning i Voxnan

Projektbroschyr Rivers of LIFE svensk version.

Rivers of LIFE- English version.