Här samlar vi alla rapporter och viktiga dokument mm från projektet.

Foldrar och broschyrer:

River restoration using excavators

Vattendragsrestaurering med grävmaskin

Projektbroschyr Rivers of LIFE svensk version.

Rivers of LIFE- English version.

Rapporter och dokument om Voxnan

Underlag för restaureringsåtgärder i Voxnan

Rapport kulturmiljöundersökning i Voxnan

Ansökan om tillstånd till restaurering av Voxnan

Teknisk beskrivning, LIFE, Voxnan

Miljökonsekvensbeskrivning Life Voxnan

Rapporter och dokument om Ljusnan

Inbjudan till samråd Mellanljusnan

Samrådsunderlag Mellanljusnan