Demonstrationsytor

Läs mer här om projektets  demonstrationsytor.

Agnelåns demonstrationyta
Agnelån rinner från Hemsjön till Sännån genom ett antal sjöar och sel ungefär en mil öster om samhället Bräcke. Sännån och Agnelån är biflöden till Gimån och ingår i Giimåns Natura 2000-område. Starten av demonstrationsslingan ligger precis vid vägen mellan Bräcke och Albacken, ungefär 2 km väster om byn Gråssjön, koordinater i SWEREF99: N 6959458, E536537.
Demonstrationsytan syftar till att beskriva flottningens påverkan på vattendrag och hur vi jobbar med restaurering i flottledsrensade vattendrag. Längs slingan kan man se rester från flottledskonstruktioner som rensvallar och flottledsränna. Agnelån är restaurerad med grävmaskin och resultatet av det beskådas bäst från bron över ån eller från vindskyddet. Längs slingan finns också ett antal informationsskyltar som vi hoppas skapar intresse för vård av våra vattendrag.
Välkomna!’

Informationsskyltar i PDF-format

Välkommen till Agnelån entré

Flottning av timmer

Flodpärlmussla

Målarter i projektet

Naturliga vattendrag

Rensvallar i Agnelån

Fysisk restaurering av
vattendrag

Timmerrännor

Välkommen till Agnelån

Tillbaka.