Målarter

Läs mer här om projektets målarter : flodpärlmussla, utter och den sällsynta mossan mikroskapania.

Även öring är på sätt och vis en viktig målart i projektet då livskraftiga bestånd av öring är en förutsättning för att flodpärlmusslan ska kunna fortplanta sig. Musslan gynnas alltså av alla åtgärder som gynnar öringbeståndet.

Här presenterar vi info om de målarter som ingår i Rivers of LIFE:

Flodpärlmussla

Utter

Mikroskapania