Kontakta oss

Då projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelserna i Gävleborg och Jämtland går det bra att kontakta båda. Gäller det specifika frågor rörande vissa områden kontaktas lämpligast den länsstyrelse som ansvarar för det området.

Länsstyrelsen Gävleborg

Peter Mathisen, projektledare

Länsstyrelsen Jämtland

Pierre Samuelsson, biträdande projektledare
010-225 33 03
Elin Götzmann, biträdande projektledare