Länsstyrelsen i Gävleborg inbjuder till samråd om Mellanljusnan

Som en del i projektet ”Rivers of LIFE” ska flottledsrensade sträckor i Ljusnan restaureras från Laforsen till och med Edängesforsen. Du som markägare ges möjlighet att lämna synpunkter på planerad verksamhet och innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen.
Mellanljusnan

Länsstyrelsen planerar att som en del i projektet ”Rivers of LIFE” restaurera flottledsrensade sträckor i Ljusnan från Laforsen till och med Edängesforsen strax söder om Ljusdal.
Tillstånd kommer att sökas enligt 11 kapitlet 9 § miljöbalken för åtgärderna hos Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Innan dessa ska samråd hållas med bland annat de markägare som berörs av restaureringen.
Länsstyrelsen ger nu er som markägare möjlighet att lämna synpunkter på planerad verksamhet och innehållet i den miljö-konsekvensbeskrivning som ska tas fram till ansökan om tillstånd.
Länsstyrelsen bjuder in till ett samrådsmöte med enskilda markägare och intresserad allmänhet den 6:e mars 2024, kl. 18:00, Ljusdals Folkpark, Kyrksjönäsvägen 18 i Ljusdal. Där kan du ställa frågor och lämna synpunkter.

Läs samrådsunderlaget här.

Läs övriga detaljer om samrådet här.