Vi behöver fältpersonal till våra restaureringar i Gävleborg

Dina främsta arbetsuppgifter blir att delta i fältverksamhet inom området restaurering av vattendrag. Arbetet med att restaurera flottledsrensade vattenmiljöer kommer pågå inom Voxnans- och Ljusnans avrinningsområde.

Arbetet innehåller följande arbetsuppgifter:
Planera och leda arbetet med att restaurera vattendrag, vilket sker tillsammans med grävmaskinförare i ett arbetslag som kvalitetssäkras av koordinator
– Dokumentation och uppföljning under arbetets gång
– Manuellt konstruera lekområden för fisk i vattendrag
– Genomföra motorsågs- och röjningsarbete

Några av tjänsterna kommer även att jobba med manuell restaurering samt hantering av flodpärlmussla.

Vill du göra skillnad för vattenmiljön? Vi behöver mer personal till våra kommande restaureringar.

Förberedelser, åtgärdsinventeringar, dataläggning och sammanställningar av utförda restaureringar kan ingå i arbetsuppgifterna. Även andra verksamhetsanknutna arbetsuppgifter kan förekomma. Länsstyrelsen ansvarar för att tillhandahålla nödvändig utrustning, utbildning och introduktion till arbetsuppgifterna.

Senaste ansökningsdag är: 2022-03-27

Läs hela platsannonsen här.