Vattendragen får sig ett lyft!

Medarbetarna inom Rivers of LIFE arbetar sig metodiskt fram i vattendragen och återskapar naturvärden som försvann med flottningen. Nu är det dags att summera fältsäsongen 2022, och vi berättar här vad som skett i Gävleborgs län.
Fiskevård.

Vi lämnar helt enkelt ordet till Anders Persson på Länsstyrelsen i Gävleborg, som kan sammanfatta en händelserik och utmanande säsong inom sitt geografiska område. 

– Vi började säsongen med att inventera årets och delar av kommande års åtgärdssträckor för att skaffa oss en bra målbild och också en plan på det som ska göras längre fram i projektet. Det är bitvis väldig svår terräng med stora hällpartier och det ska bli intressant att se hur- och om det går att vi tackla detta, säger Anders Persson. 

Under året har fältarbetarna haft fyra arbetslag som åtgärdade delar av Västerhocklan och Ängerån. I Ängerån har det varit flera utmaningar, inte bara med stora breddningar av befintligt vattendrag och mycket blockhantering – utan även terrängmässigt i brandområdena nära Ängra i Ljusdals kommun.  

– Det har varit branta partier och stora mängder död ved som fallit på grund av branden och försvårat vår framkomst med maskinerna i vattendraget avsevärt. Lyckligtvis har vi haft skickliga maskinförare och gripgallerskopor som hållit bra och därmed kunnat flyttat- och sedan också lagt tillbaka den döda veden efter restaureringen.  

Älg som korsar vattendrag.
Ett trevligt möte vid vattnet under fältsäsongen 2022. Foto: Länsstyrelsen

I Västerhocklan har man under flottningen gillat dynamit och därmed har sprängstenshanteringen varit en stor del av utmaningen. Att få till vattendragets funktion och utseende har inte varit lätt men utifrån förutsättningarna har det till stor del blivit bra, konstaterar Anders Persson. 

När det är dags att summera säsongen så har cirka 4 kilometer forsar i Ängerån och 4 kilometer forsar i Västerhocklan åtgärdats. Utöver detta har det också öppnats upp flera sidogrenar som tidigare varit avstängda sedan flottningen. I Västerhocklan rör det sig om totalt cirka 500 meter nyöppnade sidogrenar och i Ängerån drygt 600 meter. 

Anders Persson berättar vidare:  

– Innan restaureringarna drog igång har vi som vanligt utrett vilka kulturmiljöer som sparas och vi har också flyttat flodpärlmusslor. I Ängerån har vi glädjande nog hittat betydligt mer musslor än vad vi trodde fanns. Vi fortsätter också att se mycket björn i åtgärdsområdet och det är alltid spännande med stora djur. Vi hade också förmånen att se en älg korsa Ängerån på nära håll när vi själva stod i vattnet besiktade en åtgärdad sträcka. Det var mäktigt!

Nu väntas snart julledighet – men medarbetarna har redan nu börjat planera säsongen 2023 där de bland annat har upphandlat lekgrus och en valvbåge till Västerhocklan.  

Vi tackar för oss och önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

Vattenvård.
Västerhocklan innan åtgärd.
Vattenvård.
Västerhocklan efter åtgärd.