Ta del av digitalt seminarium om vandringshinder

29 april hölls ett seminarium om åtgärdande av vandringshinder inom LIFE-projekt i Sverige som drog många deltagare. Nu finns möjlighet att ta del av seminariet digitalt.
Dammutrivning i Valstaån.

Första seminariet för LIFE-projekten rörande vattenmiljöer i Sverige genomfördes digitalt fredagen den 29 april. Temat var processer vid åtgärdande av vandringshinder. Drygt 60-talet deltagare fick höra Tord Andersson från LIFE CONNECTS berätta om resan från idé till inskickande av ansökan för utrivning för de tre kraftverken i Rönne å samt Jonas Berglind och Viktor Kärvinge från LIFE IP Rich Waters som berättade om processen för två åtgärdade vandringshinder i Valstaån och Gisslarboån.

Det pågår sex LIFE-projekt som berör rinnande vatten i Sverige just nu. För att skapa ett samverkan mellan dessa har en seminarieserie skapats där olika LIFE-projekt får möjlighet att presentera hur de jobbar och dela erfarenheter med varandra. På så sätt kan vi stärka LIFE-projekten i Sverige och gemensamt diskutera processer, metoder, effekter och andra relevanta frågor gällande att bedriva LIFE-projekt.

Du kan lyssna på seminariet här och vi kommer annonsera tema och tid för när nästa seminarium kommer att ske. Så håll utkik efter det!

De projekt som deltar i seminarieserien är:

Ecostreams for LIFE
LIFE Connects
Rivers of LIFE
LIFE Revives
GRIP on LIFE IP
LIFE IP Rich Waters