Se så bra det kan gå – stora fiskar i liten å!

Här kommer ett litet julkort från Jämtland – med en av höjdpunkterna från fältsäsongen 2022. Det är vackra öringar som uppenbarligen trivs på lekplatser som förbättrats inom Rivers of LIFE.

Det är Elin Götzmann på Länsstyrelsen i Jämtland som delar med sig av årets roligaste upplevelse. Det var enligt henne att besöka Kvarnvallån i Bräcke kommun efter förra årets restaureringsarbete.

– Ån förstärktes bland annat med nytt lekgrus och detta verkar vara uppskattat. En dryg handfull större öringar fanns på plats för höstens lek. De var svåra att smyga på, men några fastnade på film, berättar hon.

Vattendragsrestaureringen i Jämtland har i år genomförts i tre biflöden till Gimån, nämligen Rotån, Ovån och Agnelån.
Agnelån påbörjades under 2021 och kommer att avslutas under 2023 då åtgärderna är omfattande, som till exempel Konsten att flytta en å – så går det till – Rivers of life.
Rotån och Ovån kommer också att avslutas under 2023.

Sammanlagt har personalen i Jämtland restaurerat drygt 2 kilometer vattendrag under 2022 och de har även bytt 14 vägtrummor i länet, varav hälften är bytta av SCA.

Nu ser vi fram emot säsongen 2023 – då det ska bli fler åtgärder som gynnar både öringar och andra vattenvarelser.