Mycket att tänka på med musslor – lyssna på experterna här!

Andra seminariet för Svenska LIFE-projekt som rör vattenmiljöer genomfördes digitalt fredagen den 30 september. Temat var Flodpärlmussla som är en av arterna man jobbar för inom många av LIFE-projekten.
Flodpärlmusslor under vatten.

Ungefär 60 deltagare fick höra Martin Österling och Sebastian Rock från Karlstads universitet, projektpartners i Ecostreams for LIFE, LIFE Connects och GRIP on LIFE tala om bland annat parasiter på flodpärlmussla och att detta är något som behöver beaktas när man flyttar musslor för att återintroducera i vattendrag där de försvunnit. 

Niklas Wengström från Sportfiskarna, projektpartner i Ecostreams for LIFE och LIFE Connects, talade om bland annat metoder för att infektera öringyngel med musslors larver (glochidier). Micaela Hellström från MIX Research, projektpartner i GRIP on LIFE talade dessutom om eDNA-projektet som nu startat, där man bland annat tittar på populationsgenetik hos flodpärlmussla.

Det pågår sex LIFE-projekt som berör rinnande vatten i Sverige just nu. För att skapa en samverkan mellan dessa har en seminarieserie skapats där olika LIFE-projekt får möjlighet att presentera hur de jobbar och dela erfarenheter med varandra. På så sätt kan vi stärka LIFE-projekten i Sverige och gemensamt diskutera processer, metoder, effekter och andra relevanta frågor gällande att bedriva LIFE-projekt.

De projekt som deltar i seminarieserien är: Ecostreams for LIFE, LIFE Connects, Rivers of LIFE, LIFE Revives, GRIP on LIFE IP och LIFE IP Rich Waters.

Vi kommer att annonsera tema och tid för när nästa seminarium kommer att ske. Så håll utkik efter det!

Du kan lyssna på seminariet via denna länk.