Kulturmiljöundersökning längs Voxnan

Stenkista i Voxnan

Som ett viktigt underlag inför kommande åtgärdsarbete var personal från Länsmuseet Gävleborg under september ute och genomförde en kulturmiljöundersökning längs Voxnans stränder.

Kulturmiljöerna består främst av lämningar efter flottningstiden då man rensade vattendragen på allt som hindrade timrets framfart.

En verksamhet som tyvärr var förödande för livet i våra vatten.

Kulturlämningarna består ofta av stenskonade stränder och ledarmar. Lämningarna har olika värde beroende på deras skick och utseende. Därför måste kulturlämningarna dokumenteras först så vi tillsammans med experter kan avgöra vad som ska sparas och vad som kan tas bort.

Mer om åtgärdsarbetet inom Rivers of LIFE finns även på vår Facebooksida.