Första Skolbäckaktiviteterna inom Rivers of LIFE

Sportfiskarna i Jämtland har nu tagit ut elever på fiskevård och konkret naturkunskapsundervisning längs ett vattendrag i Bräcke kommun.
Eleverna som får besöka Bodtjärnsbäcken går i olika årskurser på Gällö skola.
Sportfiskarnas medarbetare Eva Nordin-Svedlund berättar att man under premiärdagen såklart lyckades pricka in en dag med ihållande regn och blygsamma 6 plusgrader. Eleverna från årskurs 6 var dock ända väldigt entusiastiska och positiva till en dag med undervisning i naturen.

Elev och ledare från Sportfiskarna undersöker bäcken.
Foto: Eva Nordin-Svedlund / Elever undersöker bäcken.

Under Skolbäcksaktiviteterna får eleverna fånga insekter genom håvning för att sedan studera och kartlägga vilka arter som lever i bäcken. De får även beräkna vattenhastighet och vattenflöde och lära sig om strömmens betydelse för de arter som lever i bäcken. Slutligen får de även vara med och bidra med fiskevårdande insatser på riktigt. Bland annat avlägsnas olika mindre vandringshinder som uppstått i bäcken.
Andra uppskattade inslag under dessa äventyrliga skoldagar är såklart att få grilla och äta hamburgare ute i de fria.
Skolbäcksaktiviteterna i Bräcke kommun ingår som en del av verksamheten inom Rivers of LIFE.
Grundtanken inom projektet Skolbäcken är att naturkunskaper och miljöengagemang är nära kopplat till positiva upplevelser ute i det fria. Att få se, höra och känna på en levande vattenmiljö ger intryck som håller sig kvar. Ger vi våra barn möjligheten att göra praktiska insatser som skapar än mer liv i vattnet har vi gjort något verkligt betydelsefullt.

Läs mer om projektet Skolbäcken här.