Fisken fredas i Västerhocklan genom nya regler

Västerhocklan i Gävleborgs län tillhör de vattendrag som restaurerats genom Rivers of LIFE. Nu fredas även åns öringar och harrar i två år för att gynna bestånden.
Harr. Fiske.

Det är Los-Hamra Fiskevårdsområdesförening som beslutat om åtgärder för att skapa ännu bättre förutsättningar i Västerhocklan, både för fisk och framtida fiske.

Föreningens ordförande Bengt Olsson berättar:

– Vår årsstämma beslöt att stänga fisket i Västerhocklan i två år så att fiskbestånden ska få vara helt fredade och i lugn och ro börja växa till sig och etablera sig på de restaurerade sträckorna.

Enligt honom ger ett fiskestopp på två år även Los-Hamra Fvof gott om tid att fundera på hur fisket därefter ska upplåtas så att de på bästa och mest hållbara sätt kan utnyttja ån som ett attraktivt fiskevatten.

– Det diskussionerna hittills har handlat om är att ån sannolikt kommer att få ett eget fiskekort så att man kan styra fisketryck och fångstuttag och erbjuda ett attraktivt fiske för en ny målgrupp besökare. Västerhocklan som är ett relativt litet strömvatten passar enligt mig själv bäst för enbart flugfiske. Det ska bli väldigt spännande att följa åns utveckling framöver, säger Bengt Olsson.

Man kan förvänta sig att Västerhocklan nu kommer att producera både mer och större fisk på sikt, då öringen och harren i ån nu efter restaureringen får tillgång till betydligt mer lek- och uppväxtområden. Dels ökar mängden produktiv yta i huvudfåran, dels har en rad stängda sidofåror öppnats upp så att vattnet och livet kan återkomma i landskapet. 

– Andra mycket positiva faktorer är att Västerhocklan är oreglerad och saknar vandringshinder så vattenflödet helt naturligt följer årstidernas variation och fisken kan vandra fritt. Förutsättningarna är därmed mycket goda för att fisket på sikt kan bli bättre. 

Bengt Olsson framhåller att Los-Hamra Fvof är lyckligt lottat som fått sitt fiskevatten restaurerat genom Rivers of LIFE. 

– En annan fin bonus är att även flottarnas cykelled har röjts och restaurerats och det har även byggts broar över öppnade bifåror så att det nu även är lätt att både vandra och cykla längs ån. När vegetationen och träden växer upp på stränderna av de restaurerade sträckorna kommer ån att vara ett mycket fint utflyktsmål för såväl fiskare som naturälskare, berättar han.

Vi återkommer kring den fortsatta restaureringen av både Västerhocklan och andra vattendrag som omfattas av Rivers of LIFE.