En utmanande sommar med mycket vatten och mycket verkstad

De stora regnmängderna har drabbat många fiskevårdsinsatser landet runt – och det gäller även arbeten inom Rivers of LIFE. Det har dock gjorts mycket nytta i sommar.

På många platser i landet har vattenflödena varit betydligt högre än vad det normalt är under vårfloden, och i många avrinningsområden har vattendragsrestaureringar och elfisken stoppats då det helt enkelt varit alldeles för mycket vatten för att åtgärderna ska kunna genomföras.

Ett av många vattenvårdsprojekt som drabbades var Rivers of LIFE i Voxnan i Hälsingland. Här pågår maskinell restaurering efter tidigare flottledsrensningar. I sommar har flera sträckor restaurerats med gott resultat från Rullbo till Krokströmmen vid Hamra.

– Säsongen började väldigt bra där vi började i Västerhocklan med erfaren personal. Några veckor senare började vi med tre maskiner i Voxnan med nya arbetsledare. Vi var väldigt nyfikna på hur det skulle gå i Voxnan då det var ett nytt större vattendrag med andra förutsättningar än Västerhocklan. Fram till semestern i slutet av juli hade vi jobbat betydligt snabbare än vad vi trodde vi skulle kunna göra och vi kände stor optimism. Ett mycket välkommet framsteg då restaureringarna i Västerhocklan tagit lång tid, berättar Peter Mathisen, projektledare för Rivers of LIFE på Länsstyrelsen i Gävleborg. 

Som alla vet blev semestern en blöt historia, Voxnan (mellan Los och Hamra) steg från 5 till 55 kubikmeter/sekund och gjorde det omöjligt att starta restaureringarna. Det handlade om flöden betydligt högre än en normal vårflod.

– I Västerhocklan som har ett litet avrinningsområde sjönk flödena relativt snabbt och vi kunde fortsätta där med en maskin efter nån vecka. Nu ett par veckor in i september är vi till stor del färdiga med Västerhocklan. Samtidigt började Voxnan komma ner i flöden som tillåter restaurering och där har vi just börjat igen med tre maskiner och en fjärde kommer nästa vecka. Vi hoppas på en relativt regnfattig höst så vi får fortsätta jobba som vi önskar, säger Peter Mathisen.

Under sommaren har det också upprättats ett vindskydd vid Västerhocklan där ett demo-område ska byggas. Då hade fältpersonalen besök till åtgärdsområdet av länsledningen med landshövding Per Bill i spetsen, då de också passade på att inviga vindskyddet.

– Under hösten jobbar vi på i Voxnan och hoppas på lite arbetsro för projektet och entreprenörer som inte kunnat jobba som önskat, hälsar Peter Mathisen.

Åtgärderna i Voxnan ska förhoppningsvis leda till ännu fler och större harrar. Foto: Anders Lundin

I Jämtland har det också gjorts en hel del nytta inom Rivers of LIFE, trots förutsättningarna.

Projektledaren Pierre Samuelsson berättar:

– Vi har haft en ganska bra säsong trots den märkliga sommaren med väldigt låga flöden den första halvan och höga flöden den andra. Vi har i princip rott i hamn de restaureringar som vi planerat att utföra. För året återstår påbörjan av restaureringen i Härjedals-Ljusnan som börjar inom några veckor och dikespluggning och återställning av ett utdikat område i Gimåns-avrinningsområde.

Ett spännande arbete handlar om att göra en demonstrationsyta vid Agnelån i Bräcke kommun inom Gimåns vattensystem.

– Vi är i princip klara med vår demoyta där vi ska visa hur och varför vi gör vattendragsrestaureringar. Det mesta är på plats och vi hoppas att kunna färdigställa alla informationsskyltar under hösten/vintern så att vi kan ha invigning under 2024, säger Pierre Samuelsson.

Pierre meddelar också att Jämtlands-gänget håller på att sammanställa en tillståndsansökan för en utrivning av Storseldammen i Gimån som de hoppas kommer vara färdig, i alla fall med samrådet, under hösten, för att kunna söka ett tillstånd för utrivning 2024.

De väntar även på en dom gällande restaurering av Gimåns huvudfåra nu under hösten så att de förhoppningsvis kan börja restaurera där under 2024.

Som sagt – trots utmanande förhållanden har det varit flitig verkstad.