Elfisken visar hur fisken mår i projektets vattendrag

Elfiske

En stor del av projektet Rivers of Life ägnas åt att försöka återställa olika vattendrag till hur de såg ut innan de rensades och grävdes ur för att göra färdväg för timmerflottning. Det är då även viktigt att veta hur det står till med fisken.

För att ta reda på vad som händer med fisksamhället vid en restaurering används bland annat metoden elfiske. Man elfiskar då både före och efter åtgärden i de vatten som ska nu restaureras. Detta för att kunna se hur mycket fisk som finns, vilken storlek det är på fisken och vilka arter som finns.

Foto: EnviroPlanning / En liten fin öring från ett av projektets vattendrag.

Under sommaren 2020 har miljökonsultföretaget EnviroPlanning på uppdrag av projektet utfört elfisken i ett antal vattendrag, bland annat Agnelån i Jämtlands län och Västerhocklan och Ängerån i Gävleborgs län.

Foto: EnviroPlanning / Angelån i Jämtlands län är ett av vattnen som elfiskades sommaren 2020. Som synes är ån kraftigt flottledsrensad. Här finns inte många gömställen för fisken.

Elfisken kommer sedan att utföras två gånger till inom projektet efter att restaureringsåtgärderna slutförts. Förhoppningsvis får man då se att fiskarna gynnas av restaureringen och att fiskbestånden ökar!

Mer info om resultaten från elfisket kommer senare!

Vad är elfiske?
Elfiske är en standardiserad metod för att provfiska i strömmande vatten. Fisken bedövas med en speciell elstav i vattnet och samlas in med en finmaskig liten håv för att man sedan ska kunna mäta och registrera fiskarna. Man elfiskar vanligen varje provsträcka tre gånger för att kunna få en så bra bild som möjligt av hur mycket fisk som finns. Under elfisket förvarar man fisken i en hink. När man mätt och registrerat allting släpps fisken försiktigt tillbaka i vattendraget. Oftast simmar fiskarna då direkt och gömmer sig igen. Vanliga fiskar som man kan få under elfiske i mindre vattendrag är exempelvis öring, stensimpa, harr och lake. För att få elfiska måste man ha tillstånd och gått en särskild utbildning.