Kulturmiljö i Mellanljusnan, Ljusdals kommun.

Länsstyrelsen har lämnat in ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen för restaureringsåtgärder i Mellanljusnan, Ljusdals kommun.

Som en del i projektet ”Rivers of LIFE” ska flottledsrensade sträckor i Ljusnan restaureras från Laforsen till och med Edängesforsen.
För att få göra detta behöver Länsstyrelsen tillstånd från Mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsen har precis lämnat in ansökan. På denna sida finner du alla dokument från ansökan.